Varukorg (0)
  • No products in the cart.

Petra Svensson

Petra Svensson är doktor i offentlig förvaltning och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet och Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Halmstad högskola. 

Böcker

Att skapa helhet i offentlig sektor

Att skapa helhet i offentlig sektor

Tankar om tvärsektoriellt arbete

Petra Svensson

Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och tvärsektoriell samordning för att nå uppsatta mål.

Läs mer »