Silwa Claesson

Silwa Claesson

Silwa Claesson, professor emerita i pedagogik, har arbetat med hermeneutiska och fenomenologiska studier – huvudsakligen med ett fokus på relationen mellan pedagogiska teorier och lärares vardagliga klassrumsarbete.

English
Silwa Claesson is Professor Emerita in Education, has conducted hermeneutical and phenomenological studies – mainly with a focus on the relationship between pedagogical theories and teachers’ everyday work in their classrooms.

Böcker
Didactic classroom studies

Didactic classroom studies

A potential research direction
Christina Osbeck, Åke Ingerman, Silwa Claesson (red.)

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid Göteborgs universitet hur klassrummets händelser och möjligheter ramas in av givna förutsättningar och på så sätt får olika didaktiska konsekvenser för undervisning och lärande i olika ämnen.

Läs mer »