Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Hem2020februari (Page 3)

februari 2020

Petra Svensson är doktor i offentlig förvaltning och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet och Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Halmstad högskola.

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans forskning har huvudsakligen fokuserat på svenska eliters tankevärld under förmodern tid.

Helena Hermansson är statsvetare och arbetar som biträdande lektor på Försvarshögskolan i Stockholm. Helena forskar bland annat om samverkan i samband med hantering av katastrofer.

Fredrik Bynander är statsvetare vid Försvarshögskolan där han är chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Han har forskat om krishantering, ledarskap och säkerhet i tjugo år.

Sara Bondesson är statsvetare och postdoktor på Försvarshögskolan i Stockholm. Sara forskar om katastrofhantering i relation till frågor om rättvisa, identitet och makt.

Vad händer med prestige och den inrikespolitiska debatten när en stat tar emot ekonomiska bidrag för att ställa upp med soldater i krig?

I den engelskspråkiga antologin Making the Invisible Visible ägnar sig dock en grupp forskare åt att undersöka den underrepresentation av kvinnor som varit latent på andra arenor av filmkulturen.

Erikskrönikan är en versberättelse som skrevs på 1320-talet en propagandaskrift som hyllar Folkungadynastin som grundades av Birger jarl. Krönikan är skriven på rim, knittel, och är en viktig källtext som ger en översikt över Sveriges politiska utveckling med början på 1250-talet.

Zeth Alvered är forskare med särskilt intresse för medeltida och fornsvenska texter. Han har också varit redaktör vid Svenska Akademiens Ordbok.

Dubbel glädje blir det när nya boken Forms of Knowledge och forskningsnavet Center för kunskapshistoria, LUCK, lanseras den 4 mars. Boken har redan kommit från tryck och släppts till hugade läsare och i mars 2020 inrättas centret som en del av Historiska institutionen i Lund. Centret kommer