Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Home2020 (Page 5)

april 2020

William A. Haseltine, Ph.D., has an active career in science, business, and philanthropy. He currently serves as President and Chairman of ACCESS Health International, an international think tank and advisory group.

Sofia Widén is Program Manager at ACCESS Health International, an international think tank and advisory group on health. Sofia oversees the development of the Swedish office of ACCESS Health and leads the Elder Care Case Studies project

Sari Nauman (f.1981) är historiker vid Göteborgs universitet och disputerar 2017 på avhandlingen Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718. Hennes forskningsintressen kretsar kring politisk kultur under tidigmodern tid.

Lotta Svensson är sociolog och arbetar som forskare vid Uppsala Universitet och FoU Söderhamn. Hon disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen Vinna och försvinna?

Extraordinary times call for extraordinary books! Our American distributor IPG now offers all our readers on the other side of the Atlantic a fantastic 30% off our printed books. Visit their website and use the code KEEPCALMANDREADON at the checkout.   Click here to go to IPG:s

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Förra vecka landade vår nya bok om nordiskt modefotografi på redaktionen och är äntligen tillgänglig för mode- och fotolystna! Antologin Fashioned in the North är en unik uppsättning texter av en rad nordiska forskare som lyfter fram nya vinklar på fotografer,  och fenomen bakom modefotots yta.

Magnus Linnarsson (f. 1977) är historiker vid Stockholms universitet med politisk historia som specialområde, med särskilt fokus på institutioner och organisationer över längre tid.

Therese Nordlund Edvinsson (f. 1976) är docent och universitetslektor vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

Göran Malmstedt (f. 1956) är professor i historia vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han främst intresserat sig för den tidigmoderna perioden, och ämnen med en kulturhistorisk inriktning.