Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Home2020 (Page 6)

februari 2020

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer på Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö Universitet.

Anja Hirdman (f.1964) är medieforskare och verksam vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet.

Biörn Tjällén är fil.dr. i historia och lektor i historia vid Mittuniversitetet. Han forskar huvudsakligen kring politiskt tänkande, kyrkohistoria och själavård i medeltidens Europa.

Peter Haldén är docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Peter Gillgren är en svensk konsthistoriker och innehavare av Anders Zorns professur i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Niklas Eriksson (f. 1976) är fil.dr i arkeologi och postdoktor på CEMAS Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet.

Mats Burström är professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Henrik Åström Elmersjö (f. 1978) är fil.dr, forskare och lärare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Johannes Siapkas är docent i antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet. Siapkas har i sin forskning främst intresserat sig för antikvetenskapens teorier, komparativ teori, antikvetenskapens historia och modernt bruk av antiken.

Margaretha Rossholm Lagerlöf är professor i konsthistoria vid Stockholms universitet. Från att under långa perioder främst ha koncentrerat sig på klassisk och barock konst har hon på senare år skiftat fokus till samtida konst och utställningsstrategier.