Magnus Linnarsson

Magnus Linnarsson

Magnus Linnarsson (f. 1977) är historiker vid Stockholms universitet med politisk historia som specialområde, med särskilt fokus på institutioner och organisationer över längre tid. Han disputerade vid Lunds universitet 2010 med avhandlingen Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, och redigerade 2014 antologin Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850.

Foto: Anders Ståhlberg

Böcker

Problemet med vinster

Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år
Magnus Linnarsson

Privat eller offentlig drift inom välfärden är ett ständigt aktuellt debattämne. I Problemet med vinster visar historikern Magnus Linnarsson att dagens debatt inte är en modern företeelse, utan en fråga med lång historia. I boken belyser författaren hur svenska politiker debatterat frågan under 400 år.

Läs mer »

Politiska rum

Politiska rum

Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850
Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (red.)

Politik har i alla tider utspelats på olika typer av platser, från de politiska sammanträdesrummen till galgbacken utanför byn. Vilken betydelse hade rummet eller platsen för politikens utformning under förmodern tid, och vad ansågs vara en politisk handling?

Läs mer »

Postgång på växlande villkor

Postgång på växlande villkor

Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden
Magnus Linnarsson

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postkontor.

Läs mer »