Anna Maria Forssberg

Anna Maria Forssberg

Anna Maria Forssberg (f. 1976) är historiker och verksam på Vasamuseet i Stockholm. Hon är specialiserad på tidigmodern militärhistoria, och särskilt krigspropaganda. Hon har även lett projektet “Lumpen – identitet och materiella minnen” som resulterade i antologin Lumpen – från mönstring till muck (redaktör med Klas Kronberg). Hon har också intresserat sig för föremålsforskning och materiell kultur – frågor som belystes i metodboken Fråga föremålen. Handbok till historiska studier av materiell kultur (med Karin Sennefelt). Anna Maria Forssberg har medverkat som historiker i olika radio- och tv-program som till exempel Vetenskapsradion historia, Det hände här, Hemliga Rum, Tänk Om, Historieätarna och Vetenskapens värld. Hon var också programledare för Brev från första världskriget i Barnkanalen.

Foto: Helena Ehnbom

Böcker
Minnet av Narva

Minnet av Narva

Om troféer, propaganda och historiebruk
Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.)

Slaget vid Narva är en av den svenska krigsmaktens mest berömda segrar. Slaget stod utanför staden Narvas murar den 20 november år 1700 mellan svenska och ryska arméer och resulterade i att den ryska belägringen av staden hävdes och den svenska armén kunde räkna sig som segrare.

Läs mer »

The Story of War

Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710
Anna Maria Forssberg

1600-talets Europa präglades av krig. I Frankrike talar man om ”det stora seklet” (le grand siècle) och i Sverige om ”stormaktstiden”, men de territoriella vinsterna hade en baksida. Hundratusentals soldater stupade på slagfälten och för vanligt folk höjdes skatterna gång efter gång.

Läs mer »

Organizing History

Organizing History

Studies in Honour of Jan Glete
Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz & Jonas Nordin (red.)

1600-talets Europa präglades av krig. I Frankrike talar man om ”det stora seklet” (le grand siècle) och i Sverige om ”stormaktstiden”, men de territoriella vinsterna hade en baksida. Hundratusentals soldater stupade på slagfälten och för vanligt folk höjdes skatterna gång efter gång.

Läs mer »