Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Hem2020 (Page 10)

januari 2020

Åke Ingerman, professor i ämnesdidkatik med inriktning mot naturvetenskap och teknik fokuserar i sin forskning särskilt på fysikdidaktisk forskning inom högre utbildning och meningsskapande i gruppdiskussioner, vanligen utifrån en fenomenografisk och variationsteoretisk ansats.

Charlotte Hyltén-Cavallius är docent i minoritetsstudier, fil. dr i etnologi och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Magnus Hultén (f. 1970) är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet. Hans forskning rör den svenska grundskolans och folkskolans utveckling och förändring.

Johannes Daun är historiker och arkivarie. Han disputerade 2016 vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör främst befolkning och sociala förhållanden i 1700- och 1800-talens Sverige. På Landsarkivet i Göteborg arbetar Daun med att tillgängliggöra källorna till Sveriges historia.

Den 23 januari höll Björn Apelkvist föredrag på Lunds stadsbibliotek inför en vetgirig publik om sin bok Livet som främling. Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri. Föreläsningen hölls i Atriumgården och besökarna kunde förstås köpa böcker av en glad författare och förlagsrepresentant. Läs mer om evenemanget här.

Mats Hallenberg (f. 1962) är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia under äldre tid, men han har också forskat om Stockholms historia under 1800- och 1900-talen.

Tigran Haas är docent och lektor med fokus på samhällsplanering, stadsutformning och hållbar stadsgestaltning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

Sofia Gustafsson är historiker och universitetslektor på Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2006 vid Stockholms universitet med avhandlingen Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur .

Lotta Fernstål är fil.dr i arkeologi och arbetar som förste antikvarie och forskare vid Statens historiska museer. Hon har de senaste åren främst arbetat med romsk historia, men intresserar sig även för samtidsarkeologi och historiebruk och var bland annat en av redaktörerna för antologin Sverige

Daniel Enstedt är docent och lektor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är i huvudsak samtidsorienterad och religionsbeteendevetenskapligt inriktad. Forskningsområdena täcker kristen tro, sexualitet och samlevnad, apostasi inom islam, och hur nyreligiösa föreställningar präglar familj och arbetsliv.