Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Hem2020 (Page 11)

januari 2020

Johan Kärnfelt är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Som forskare har han tidigare ägnat sig åt den svenska populärvetenskapens historia, men på senare år har han rört sig alltmer mot astronomihistorien.

Gustav Holmberg är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Hans forskning har mestadels behandlat modern astronomihistoria men också livsmedelsteknologi, framtidsstudier, astrobiologi och historiebruk.

Anna-Brita Lövgren (1933) är fil. dr och docent i historia. Hon har varit verksam inom det statliga arkivväsendet och chef för Landsarkivet i Göteborg.

Sofia Knöchel Ledberg forskar och undervisar i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hon disputerade i statskunskap vid Uppsala universitet 2014 med en avhandling om professionell autonomi inom den kinesiska militären. Efter disputationen har hennes forskning, både teoretiskt och empiriskt, i huvudsak fokuserat på statlig styrning av det

Johan Stenfeldt (f. 1978) är historiker verksam vid Lunds universitet. Han disputerade 2013.

Anna Zilli är utbildad i barocksång och engelska och arbetar som fristående forskare. Hon är även verksam som sångerska, musiker och översättare. Vidare leder hon kulturföreningen Accademia Musicale Cristiniana, vars ensemble framför den musik som Kristina av Sverige älskade och vurmade för.

Magnus Perlestam (f. 1964), docent i historia, verksam vid Mittuniversitet i Sundsvall. Hans forskning har rört ämnen som kulturanalys och manlighetsforskning, med speciellt fokus på den militära sfären under senkarolinsk tid. År 2008 utkom han med boken Lydnad i karolinernas tid.

Christer Ahlberger är professor i historia vid Institutionen för historia studier, Göteborgs universitet.

Martin Dackling är historiker vid Göteborgs universitet. Hans forskning har huvudsakligen haft fokus på samhällsförändringar under 1800–och 1900–talen, särskilt rörande egendom, arv och hushåll.

Marie Cronqvist är docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria vid Lunds universitet. Hon intresserar sig framför allt för kalla krigets medie- och kulturhistoria och hennes forskning har bland annat berört svensk civilförsvarsinformation och televisionssamarbetet mellan Sverige och DDR.