Varukorg (0)
  • No products in the cart.

Mats Hallenberg

Mats Hallenberg (f. 1962) är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia under äldre tid, men han har också forskat om Stockholms historia under 1800- och 1900-talen. Han har skrivit böcker om fogdar och bönder på 1500-talet, om skatteindrivning på entreprenad under 1600-talet samt om privatiseringarnas historia fram till modern tid. För närvarande leder han ett projekt om statsvälvningar i Sverige 1500–1800.

Pressbilder

Böcker

Kampen om det allmänna bästa

Kampen om det allmänna bästa

Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år

Mats Hallenberg

Mats Hallenberg har skrivit en lysande bok. Den förenar analytisk överblick med inträngande empiri.

Lennart Berntson / BTJ-häftet nr 4, 2019

Läs mer »