Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Home2021

november 2021

Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Marie Ulväng är disputerad i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu vid Tammerfors universitet.

I Med tvål, vatten och flit belyser forskare hur renlighetsideal både omformade det samtida samhället och bäddade för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt.

Johannes Ljungberg är doktor i historia och innehar en postdoktortjänst vid Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet.

Några forskare tar här ett gemensamt grepp om konflikter kring samvete och samvetsfrihet i Sverige från medeltiden till idag.

Linde Lindkvist är docent i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan i Stockholm.

Genom studier av lagtexter och pedagogiska skrifter visar författaren hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och våldsbruk utgjorde centrala delar av skolans uppdrag.