Johannes Siapkas är docent i antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet. Siapkas har i sin forskning främst intresserat sig för antikvetenskapens teorier, komparativ teori, antikvetenskapens historia och modernt bruk av antiken....

Margaretha Rossholm Lagerlöf är professor i konsthistoria vid Stockholms universitet. Från att under långa perioder främst ha koncentrerat sig på klassisk och barock konst har hon på senare år skiftat fokus till samtida konst och utställningsstrategier....

Klas Kronberg (f.1977), fil. mag. i biblioteks- och informationsvetenskap samt fil. mag. i kulturvetenskap. ...

Stefan Sjöblom är statsvetare och professor i kommunalförvaltningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet....

Christian Jensen är lektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet....

Sebastian Godenhjelm är universitetslektor i statskunskap med förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet....

Hurra! Äntligen är vi igång här på vår nya hemsida! Vi har byggt om den från grunden och mycket är installerat men en hel del återstår att komplettera - ha tålamod! Viktigast är att vi nu har en trygg och stabil sajt där vi kan visa...

Jesper Meijling är forskare, författare och arkitekt. Han är verksam vid avdelningen för historiska studier och avdelningen för urbana och regionala studier, KTH....

Anna Maria Forssberg (f. 1976) är historiker och verksam på Armémuseum i Stockholm. Hon är specialiserad på tidigmodern militärhistoria, och särskilt krigspropaganda....

Petra Svensson är doktor i offentlig förvaltning och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet och Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Halmstad högskola. ...

Loading new posts...
No more posts