Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Hem2020 (Page 4)

april 2020

Magdalena Petersson McIntyre är docent i etnologi och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör i tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling.

Generalmajor Karlis Neretnieks har bland annat varit rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Milo Mitt och brigadchef samt totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet.

Anna Lund är docent i sociologi vid Linnéuniversitetet. Kultursociologiska perspektiv och etnografiska arbetssätt kännetecknar hennes forskning.

Marita Flisbäck är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning berör frågor om arbetets mening, människors yrkes- och livsval, liksom hur meningsskapande inramas av frågor om social klass och genus.

Mattias Bengtsson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. I hans forskning är klass- och existenssociologiska perspektiv framträdande.

Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Björn Norlin är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor i pedagogik vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Anna Larsson är verksam som professor och forskningsledare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Agneta Ney är docent i historia vid Uppsala universitet. Hon disputerade på en avhandling om det isländska samhällets förändring under vikingatid och medeltid.